งานกฐินและงานฉลองพระบรมธาตุแสงเทียน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน

แบ่งปันสิ่งดีๆ