บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 8

แบ่งปันสิ่งดีๆ

บทที่ ๘ บทธรรมนี้หลักวิธีการสร้างจังหวะ ส่วนภาพจะหามาประกอบในโอกาสต่อไป แต่บางคนที่ทำเป็นแล้ว ใครมีภาพประกอบก็ช่วยเอามาวางไว้ให้คนใหม่ได้ทำตามด้วย พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งพึงกันไป ตามประสาพี่น้องชมรมเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *