พระธรรมเทศนา ครุสติ ชุดโยนิโสมนสิการ 11-17 กันยายน 2559

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม ครุสติสถาน ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ในวันที่ 11-17 กันยายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *