พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน (สค., ก.ย., ต.ค. ๕๙)

แบ่งปันสิ่งดีๆ

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda ณ ครุสติสถาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *