พระธรรมเทศนา ณ ถ้ำราชคฤห์

แบ่งปันสิ่งดีๆ

พระอาจารย์มหาดิเรกอบรมเจริญสติ ที่ถ้ำราชคฤห์ ลำปาง 23-31 มีนาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *