พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

แบ่งปันสิ่งดีๆ

ณ วัดพระธาตุแสงทียน บ้านปากปาน อ.เด่นชัย จ.แพร่
สถานเจริญสติภาวนาเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *