สนทนาธรรมกับหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ? เมตตาสนทนาธรรมสด กับญาติธรรมที่มีความประสงค์น้อมกราบเรียนพูดคุยซักถาม ปัญหาทางธรรมหรือการเจริญสติ ?ผ่านทางโปรแกรม Skype โดยใช้ ?User name: ?phramaha 182494 เวลาที่ประเทศไทยประมาณ 6.00 น.เป็นต้นไป _/!_ _/!_ _/!_

หลังจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เสร็จภาระกิจจากการอบรมระยะสั้น ๓ วัน ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดสนามใน นนทบุรี จึงได้เดินทางกลับสู่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖