ตารางอบรม

รายละเอียดการอบรม ลำดับ รายละเอียด วันที่ สถานที่ สถานะรับสมัคร ๑ อบรมเจริญสติและจำพรรษา สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖ ๓๑ กรกฎาคม -๑๑ สิงหาคม   วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง แพร่   ลงทะเบียน   ๒  อบรมเจริญสติและจำพรรษา สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙ ๓๑ กรกฎาคม -๑๑ สิงหาคม  ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่   ลงทะเบียน ๓ อบรมคณะครูประถม รร.รุ่งอรุณ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน  ๑๓-๑๘ สิงหาคม รร. รุ่งอรุณ กรุงเทพฯ ไม่รับบุคคลทั่วไป ๔ อบรมคณะครูมัธยม รร.รุ่งอรุณ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๕๐ […]

ร่วมบุญเสื้อสติ

ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมบุญเสื้อสติ size : S, M, L, และ XL ( ๒๕๐ บาท) รายได้สมทบทุนสร้างขยายศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ งานผ้าป่ามหาสามัคคี ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายนนี้ สามารถโอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน เลขที่ ๐๔๕-๕๖๖๕๐๒-๓ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เสื้อสติทุก size ตัวละ ๒๕๐ บาท รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน ๕๐ บาท พร้อมสำเนาการชำระเงินโดย แจ้งชื่อ ที่อยู่ ขนาดและจำนวนของเสื้อ มายัง Phakhamon Suraditnan (fb) หรือ phakhamonsura@hotmail.com sms: ๐๘๖-๓๖๔๔๕๑๙ _/|\_ _/|\_ _/|\_

… ร่วมบุญเสื้อสติ …

ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมบุญเสื้อสติ size : S, M, L, และ XL ( ๒๕๐ฺ บาท) รายได้สมทบทุนสร้างขยายศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย? แพร่ งานผ้าป่ามหาสามัคคี ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายนนี้ สามารถโอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน เลขที่ ๐๔๕-๕๖๖๕๐๒-๓ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เสื้อสติทุก size ตัวละ ๒๕๐ บาท รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน ๕๐ บาท พร้อมสำเนาการชำระเงินโดย แจ้งชื่อ ที่อยู่ ขนาดและจำนวนของเสื้อ มายัง? Phakhamon Suraditnan (fb) หรือ phakhamonsura@hotmail.com sms: ๐๘๖-๓๖๔๔๕๑๙ _/|_ _/|_ _/|_

กำหนดการของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

๓๑ กรกฎาคม -๑๒ สิงหาคม?? อบรมเจริญสติและจำพรรษา ณ วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง แพร่ สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙ ๑๓-๑๘ สิงหาคม?? อบรมคณะครูประถม ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน รร.รุ่งอรุณ ณ เรือนไทย สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ (ไม่รับบุคคลทั่วไป) ๒๐-๒๗ สิงหาคม ? อบรมคณะครูมัธยม ครั้งที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน รร.รุ่งอรุณ ณ เรือนไทย สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ (ไม่รับบุคคลทั่วไป) ๒๘ สิงหาคม-๒ กันยายน ?? คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ครั้งที่ ๒ […]