บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 2

…บันทึกสัมมาสติ ๒… ตลอดเวลา เราต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนของธรรมชาติธาตุสี่ในกาย และขันธ์ห้าในใจของเรา เราต้องทนมันไปพร้อมกับเก็บสติปัญญาจากมัน ด้วยการเฝ้าสังกเตศึกษามันไปเรื่อยๆ ฝึกฝนการเฝ้าดูการเกิดดับของรูปอย่างชัดเจนเสมอ เช่นเราสังเกตและเฝ้าดูอาการเจ็บปวดในอริยาบถของการทำโยคะ ที่เราจงใจทำให้เกิด เพื่อเป็นที่ตั้งของการเฝ้าดู พอมันเกิดอาการเจ็บปวดเต็มที่แล้วค่อยผ่อนช้าๆ แล้วสังเกตการดับไปของความเจ็บชัด เราจะเห็นอาการเจ็บปวดที่ดับหายไป และความเบาสบายปรากฏขึ้นมาแทนที่ ความรู้สึกเบาสบายเกิดขึ้นเพราะการดับไปของรูปเจ็บปวดนั้นเอง ด้วยการพิสูจน์ง่ายๆแบบนี้ เราจึงได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงที่ว่า การเกิดเป็นทุกข์ การสงบระงับความเกิดได้ เป็นความสุข คืออาการเบาสบายของกายและจิตเกิดขึ้นแทน เราจำเป็นต้องฝึกจิตให้เห็นการเกิดดับของรูปบ่อยๆ แล้วเราจะเห้นการเกิดดับของจิตได้ง่าย.

บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 3

สัมมาสติบทที่ ๓ เรื่องคำสอนของหลวงพ่อเทียน ที่เป็นบทนำเพียงสี่บท ได้นำเสนอเป็นรูปอักษรประกอบภาพ เพื่อสะดวกและชวนอ่าน ดังนั้นในสี่บแรกนี้ จึงมีการปรับข้อความให้สั้นเข้า แต่ในวันต่อไปจะเป็นการนำเสนอตัวคำสอนเนื้อๆ ไม่มีการตัดต่อหรือปรับแก้หรือย่อแต่อย่างใด เพื่อป้องกันมิให้คำสอนเดิมของท่านผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ แต่ถ้าใครอ่านแล้ว เกิดสงสัยไม่เข้าใจชัดเจน ก็ค่อยเขียนถามเข้ามาเป็นเรื่องๆไปจะดีกว่า ถือว่าเป็นการอธิบายความต่างหาก ผิดถูกอย่างไร ผู้ตอบจะรับผิดชอบเอง คงเข้าใจนะ.

บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 4

บทที่ ๔ เรื่องคำสอนของหลวงพ่อเทียน ที่เป็นบทนำเพียงสี่บท ได้นำเสนอเป็นรูปอักษรประกอบภาพ เพื่อสะดวกและชวนอ่าน ดังนั้นในสี่บแรกนี้ จึงมีการปรับข้อความให้สั้นเข้า แต่ในวันต่อไปจะเป็นการนำเสนอตัวคำสอนเนื้อๆ ไม่มีการตัดต่อหรือปรับแก้หรือย่อแต่อย่างใด เพื่อป้องกันมิให้คำสอนเดิมของท่านผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ แต่ถ้าใครอ่านแล้ว เกิดสงสัยไม่เข้าใจชัดเจน ก็ค่อยเขียนถามเข้ามาเป็นเรื่องๆไปจะดีกว่า ถือว่าเป็นการอธิบายความต่างหาก ผิดถูกอย่างไร ผู้ตอบจะรับผิดชอบเอง คงเข้าใจนะ.

บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 5

บทที่ ๕ ตอนนี้ สำหรับคนใหม่ลองศึกษาไปทีละบทๆ และทีละนิดๆ อย่างเข้าใจไปเรื่อยๆ และทำไปด้วย สำหรับผู้เคยมาแล้ว ก็ถือว่าเป้นการทบทวนอีกรอบก็ได้

บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 6

บทที่ ๖ คนที่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ขอให้เริ่มใหม่เลย อาจจะง่ายกว่าคนที่เคยแล้วทำมาแล้ว เพียงแต่สร้างจังหวะวันละสิบหรือยี่สิบนาที และเพิ่มมากขึ้นตามความเข้าใจของเรา ถ้าเราเข้าใจ เราจะเพิ่มบทเรียน ถ้าเราเข้าใจไม่ได้เราก็จะเลิกไปเลย ลองดูนะเผื่อว่ามีบุญมากที่เคยทำมาแล้วในชาติปางก่อน

บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 8

บทที่ ๘ บทธรรมนี้หลักวิธีการสร้างจังหวะ ส่วนภาพจะหามาประกอบในโอกาสต่อไป แต่บางคนที่ทำเป็นแล้ว ใครมีภาพประกอบก็ช่วยเอามาวางไว้ให้คนใหม่ได้ทำตามด้วย พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งพึงกันไป ตามประสาพี่น้องชมรมเดียวกัน

เรื่องเก็บทุกสิ่งไว้ในใจทางโลกกับสติทางธรรม ๑๐ ข้อ

เรื่องเก็บทุกสิ่งไว้ในใจทางโลกกับสติทางธรรม ๑๐ ข้อ สติสอนว่า จงปล่อยวางทุกอย่าง และหยิบใช้เมื่อจำเป็น ๑. ใช่ รู้สึกแปลกมหัศจรรย์ สติสอนว่า ในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรแปลก มีแต่เกิดและดับเท่านั้น ๒. สติสอนว่า จงเลือกทำบางสิ่งที่ดีที่สุดและจำเป็นเท่านั้น ๓. คนฉลาดเลือกทำสิ่งที่เป็นกุศล จะไม่เลือกทำสิ่งเป็นอกุศลเด็ดขาด ๔. สติสอนเราให้พอใจในธรรม ไม่ควรพอใจในอัตตาตัวตน ๕. สติสอนว่า จงเตรียมพร้อมรับกับกับความเปลี่ยนแปลง อาจจะล้มเหลวหรือสำเร็จก็ได้ ๖. สติสอนว่า ให้เชื่อมั่นความจริง ความสามารถคือสิ่งไม่แน่นอน ๗. สติสอนว่า ให้รีบทำสำเร็จเสียวันนี้ พรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับคุณ ๘. สติสอนว่า ทำตนเองให้ดีก่อน ก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ๙. สติสอนว่า ให้มีความมั่นใจในตนเองให้มากพอ ๑๐. สติสอนว่า การยิ้มผิดกาละเทศะ คนอื่นอาจมองเราว่า สติเกินหรือขาดก็ได้ เราจะเชื่อความจริงของโลกหรือความจริงของธรรมดีที่สุดหนอ? ด้วยความเมตตากรุณา จาก พระพุทธยานันทภิกขุ _/|\_ _/|\_ _/|\_ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖