ตัวรู้ผู้จัดการจิต

ตัวรู้ ฉนวนกันทุกข์ พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบวิธี ที่ไม่ทำให้ความไม่สบายกาย ทะลุไปถึงใจ และความไม่สบายใจ ทะลุไปถึงกาย   โดยมีฉนวนเข้าไปกั้น ตัวฉนวนนี้เรียกว่าตัวรู้   ให้รู้ว่านี่คือรูปทุกข์ ถ้าทนได้ เราก็ทนไป ถ้าทนไม่ได้ เราก็แก้ไขมันไปเรื่อยๆ   แต่ป้องกันไม่ให้โรคของรูป ระบาดไปถึงนาม เรามีหน้าที่แค่นั้น   เราจึงต้องมีตัวรู้ ที่เกิดจาก สติ สมาธิ ปัญญา ถ้าไม่มีตัวรู้ ก็จัดการจิตไม่ได้ ถ้าเข้าใจตัวรู้แล้ว เราจะไปจัดการกับจิตได้   แต่ถ้าไม่มีตัวรู้ แม้จัดการกับจิตได้ แต่ไม่ถูกตามหลักวิปัสสนา   เพราะจิตมันซับซ้อน และลึกซึ้งละเอียดอ่อน เกินกว่าสติธรรมดา จะจัดการมันได้   ตัวรู้นี้ต้องเกิดจากธรรมจักษุ หรือปัญญาจักษุเท่านั้น จึงจะเห็นจิตได้ชัด   เมื่อดูจิต เห็นจิตเป็นแล้ว ก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิต ในแต่ละเวลา   สามารถทบทวนตรวจจิต ได้ยาวนานขึ้นเรื่อยๆ เพราะจิตวิญญาณ เกิดจากการทำหน้าที่ร่วมกัน ของ รูป […]

ความโกรธคือไฟนรก

ไฟนรกเริ่มจากความพอใจ ทุกครั้งที่ความไม่พอใจเกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่าความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นแล้ว ให้พิจารณาความรู้สึกอันนั้นว่า ไฟนรกกำลังก่อตัว ต้องใช้สติปัญญา เฝ้าดูความรู้สึกชนิดนั้นไปเรื่อยๆ   ถ้าเราคิดปรุงแต่งตามเหตุการณ์นั้นๆ อย่างขาดสติ ความรู้สึกไม่พอใจนั้นจะลุกลาม ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เหมือนไฟไหม้ป่า   จนกลายเป็นความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ความไม่พอใจเกิดขึ้น ถ้าเราไม่ใส่ใจรู้ และพิจารณา อย่างน้อยพิษภัยของมันก็ตกค้าง ทำให้ความรู้สึกเศร้าหมอง   บางครั้งเกิดอารมณ์ตรงข้าม คือความพอใจ ความรู้สึกพอใจทุกคนชอบ อยากให้มันเกิด และพยายามหามัน พยายามสร้างบรรยากาศให้พอใจอยู่เสมอ   ความรู้สึกอันนี้เองที่มันจะก่อตัว เป็นราคะ เป็นตัณหา และความพอใจนี่เอง เป็นต้นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ   เพราะฉะนั้นไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ สั่งสมมาจากความรู้สึกเล็กๆ น้อยๆ นิดๆ ที่เราไม่สนใจจะรู้มัน คือไม่มีการเตรียมพร้อมที่จะรู้มัน เราเรียกตามภาษาพระว่า “อวิชชา”   ดังนั้นเอง อยากจะให้เราชาวพุทธทุกคน หันมาสนใจ เห็นความสำคัญ ของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มากที่สุด   เพราะมันเป็นประตูแรก ที่จะรื้อถอนความพอใจหรืออภิชฌา และความไม่พอใจ […]

ตามรอยอาริยะ รุ่น๖ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ ก.ค. ๕๙

เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ คอร์สตามรอยอาริยะ รุ่น๖ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ ก.ค. ๕๙ ดำเนินการฝึกอบรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท 90% เข้าถึงธรรมและเห็นเส้นทางธรรม

เราทุกคนคือนักโทษประหาร

ทางรอดของนักโทษประหาร โจรคนหนึ่งถูกสั่งประหารชีวิต ด้วยข้อหาที่ร้ายแรงมาก แต่มีข้อแม้อยู่ว่า   ถ้าโจรผู้นั้น สามารถประคองขันน้ำมัน ซึ่งมีน้ำมันอยู่เต็มเปี่ยม เดินรอบพระนคร โดยที่น้ำมันไม่หกเลย จะได้รับการอภัยโทษ ให้มีชีวิตรอด   ถ้าท่านเป็นโจรคนนั้น ท่านจะต้องระมัดระวัง ในการประคองขันน้ำมัน ไม่ให้หกฉันใด   ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจำเป็นต้อง ประคองสติไม่ให้หกฉันนั้น   รู้สึกโหดร้ายมากใช่ไหม แต่พยายามทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ง่ายเอง คุกคือความคิด เรื่องการงานต่างๆ ทำเพื่อเลี้ยงอัตภาพ เป็นเครื่องมือให้ดำรงอยู่ ไม่ต้องเสียเวลากับมันมากมาย   แต่เวลาที่เราจะต้อง มาทำให้จิตวิญญาณ เป็นอิสระจากสิ่งนี้ มันต้องทำให้มาก   เพราะเราเป็นนักโทษ ของวัฏฏสงสาร มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว   เราก็น่าจะรู้จักเข็ดหลาบขาบจำบ้าง ให้อยู่ในคุกอย่างนี้ตลอดก็ไม่ไหว เอาตัวออกมาจากคุกเสียบ้าง   คุกคือความคิด ที่เกิดจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็นคุกขังใจเรา ออกไปไม่ได้   ในที่สุดเราก็มาสร้างคุก สร้างบ้าน สร้างลูก สร้างภรรยา สร้างครอบครัว […]

ใช้สติปรับธาตุสี่ให้สมดุล

องค์ประกอบของความร้อนและความเย็น ถ้าพูดถึงการปรับธาตุสี่ ให้เหมาะกับฤดูกาล ให้นึกถึงสภาพข้างนอก ถ้าสภาพข้างนอกเย็น ก็ปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น   องค์ประกอบของความร้อน และความเย็นคืออะไร?   องค์ประกอบความเย็น มีสองตัว คือน้ำกับลม   องค์ประกอบของความร้อน ก็มีสองตัว คือไฟกับดิน   เราป้องกันข้างนอกอย่างไร เราก็ป้องกันข้างในอย่างนั้น   ธาตุสี่ของเราก็คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในทางกาย เมื่อเป็นฤดูหนาว เราก็เพิ่มอาหารที่เป็นธาตุไฟ กับธาตุดินให้แก่ร่างกาย   เมื่อถึงฤดูร้อนเราเพิ่มอาหาร ที่เป็นธาตุน้ำและธาตุลม เป็นต้น (ส่วนอาหารประเภทไหน เป็นธาตุอะไรบ้าง ไปหารายละเอียดเอาเองก็แล้วกัน)   การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน คือการปฏิบัติต่อธาตุสี่ ให้เกิดความสมดุล   เช่น ถ้ากินข้าวเหนียว ซึ่งเป็นธาตุดิน มันก็ให้ความร้อนและพลังงาน และจะทำให้เรารู้สึกร้อนทางกาย   ถ้าเป็นฤดูหนาว ก็ช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นขึ้น ถ้าเป็นฤดูร้อน จะทำให้เรารู้สึกร้อนขึ้นกว่าเดิม ทั้งทางกายและจิตด้วย ในคนบางคน ประโยชน์ของสังขาร เราจะเห็นว่า การรักษาความสมดุลพอดีของสังขารนั้น […]

ขอเชิญร่วมงานอาจาริยบูชา เพื่อน้อมถวายแด่หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ เนื่องในวาระละสังขารครบ 28 ปี

กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ, Deva Nanda, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์) ● 11-17 กันยายน ปฏิบัติบูชาเก็บอารมณ์เข้ม ณ ครุสติสถาน (รร.รุ่งอรุณ) ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ ● 25 กันยายน -1ตุลาคม ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ สวนพันดาว อ.สันทราย เชียงใหม่ (ปิดรับสมัคร) ● 8-14 ตุลาคม ตามรอยอริยะ รุ่น 8 (เดิม 11-17 ) ณ ครุสติสถาน (รร.รุ่งอรุณ) ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ สมัครติดต่อ คุณครูอ้อย: 086- 312-7246 คุณนนทกร: 095-419-6935 ● 25-31 ตุลาคม คอร์สเจริญสติ ณ ศูนย์พัฒนาจิต […]

รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙

“รู้ตื่นเบิกบาน” เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙ จัดโดยกลุ่มเสบียงบุญ และกลุ่มมโนมัย ดำเนินการฝึกอบรมโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

นามรูปเหมือนฟิล์มภาพยนตร์

รู้ไม่ทันรูปนาม กลายเป็นนามรูป ความรู้สึกตัวที่เราสัมผัสได้ ความสบาย ไม่สบาย เมื่อเรารู้สึกแล้ว มันจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวนามรูป ถ้าเรารู้ทันรูปนาม ก็จะไม่เปลี่ยนเป็นนามรูป แต่ถ้าเราจับความรู้สึกตัวไม่ทัน ตัวรูปนามก็จะเปลี่ยนแปลง เป็นนามรูป น้ำก็จะไปปนกับน้ำมัน เพราะมันซึมหากัน กายก็ไปปนกับใจ ใจก็ไปปนกับกาย การที่ปนกันเรียกว่านามรูป เบื้องต้นให้รู้รูปนาม นามรูปให้ดี รู้จักกาย รู้จักความคิด ดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรม ถ้าเราไม่ดูทั้ง ๒ อย่างให้ชัด กายกับใจก็รั่วเข้าหากัน กลายเป็นความรู้ที่เป็นความคิด นามรูปเหมือนฟิล์มภาพยนตร์ นามรูป คือการสร้างความคิดขึ้นมา เหมือนฟิล์มภาพยนตร์ ภาพนิ่ง เรียกว่านามรูป เมื่อภาพเริ่มเคลื่อน ก็กลายเป็นสังขาร วิญญาณ ความรู้สึกกาย คือความรู้สึก เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง ความรู้สึกใจ คือความรู้สึก สบาย ซื่อๆ เฉยๆ เป็นความรู้สึกที่ยังไม่มีอะไร เหมือนจอหนังก็คือจอหนัง แสงก็คือแสง ยังไม่มีภาพอะไร เป็นแสงสว่างขาวๆ […]

ครุสติ ๑๑-๑๗ ก.ค., ส.ค., ก.ย. ๕๙

เชิญร่วมฝึกปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ, Deva Nanda) 11-17 ก.ค., ส.ค., ก.ย. ๕๙ ตามรอยอริยะ รุ่น 6 จำนวน 35 คน ณ ครุสติสถาน (รร.รุ่งอรุณ) ถ.พระราม 2 ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ สมัครติดต่อ: คุณครูจุ๋ม มือถือ 086- 312-7246