ความไม่ทุกข์คือเป้าหมาย

ความไม่ทุกข์คือเป้าหมาย อยากในสุข กลัวในทุกข์ เพราะความสุข จึงทำให้เรากลัวทุกข์ เธอพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด สำหรับตัวเอง ครอบครัวและคนที่เธอรัก เพราะเธอกลัวตัวเองเป็นทุกข์และกลัวครอบครัวเป็นทกข์ เธอจึงวิ่งหาเงินทองข้าวของ หาทรัพย์สมบัติเก็บสะสมไว้ให้มาก เพื่อเป็นหลักประกันว่าเธอจะไม่ทุกข์ เผื่อว่าเธอจะมีความสุขในวันข้างหน้า ดังนั้น เบื้องหลังแห่งความกลัวทุกข์ และเบื้องหลังที่ต้องการความสุข อันยั่งยืน จึงทำให้ชีวิตส่วนมาก พบเจอแต่ความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด เธอตายจากชาตินี้ ถ้าชาติหน้าเกิดอีก เธอก็จะทำอย่างนี้อีก คือวิ่งหาสุข วิ่งหนีทุกข์ ซึ่งมันสวนทางกับเส้นทางอริยมรรคของพระพุทธศาสดา ซึ่งพระองค์ทรงสร้างบารมีมานับชาติไม่ถ้วน เพียงเพื่อต้องการทราบคำตอบของคำถามเพียงประโยคเดียวว่า “ทุกข์คืออะไร?” ในที่สุด พระองค์ก็ได้พบคำตอบ และได้พบชาติสุดท้ายของพระองค์ เพราะคำตอบชุดนี้ ทุกข์ต้องกำหนดรู้ พระองค์ได้พบคำตอบว่า ” ทุกข์เป็นสิ่งต้องกำหนดรู้” ด้วยคำตอบเพียงเท่านี้เอง มันทำให้พระองค์ได้ไขความลับทั้งปวงของชีวิตทั้งของพระองค์เอง และของสรรพสัตว์ทั้งปวง ในวันค้นพบคำตอบนี้ พระองค์ได้ทรงเปล่งอุทานด้วยพระสุรเสียงดังก้องไปทั่วจักรวาลว่า “เมื่อเรายังไม่พบคำตอบนี้ เราได้แล่นท่องเที่ยว เวียนว่ายตายเกิดไปมาจนนับชาติไม่ถ้วน เป็นเอนกอนันตรชาติ บัดนี้ เรารู้เห็นเจ้าแล้ว ดูก่อนเจ้าความอยากในสุขความกลัวในทุกข์ เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะหลอกล่อใช้เราไม่ได้อีกต่อ สุขภายนอกเราก็ตัดเสียแล้ว สุขภายใน เราก็รื้อทิ้งเสียแล้ว ดูก่อน เจ้าสุขเอ๋ย เจ้าจะสร้างเรื่องให้เราไม่ได้อีกต่อไป ใจของเราจะไม่มีเจ้ามาปรุงแต่งอีกต่อไป จิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งภาวะที่ไม่ทุกข์อีกต่อไป เพราะสิ้นเจ้าสุขไปแล้วนั้นเอง” แก่นคำสอน ด้วยเหตุนี้ พระพุทธะโคตมะ จึงได้อุบัติขึ้น ณ กาลครั้งนั้น แต่คำสอนของพระองค์ ก็ถูกกล่าวขานสืบสานมาจนกระทั้งทุกวันนี้ ด้วยคำสอนสรุปสั้นๆเ พียง 4 ข้อเท่านั้นเอง ที่เป็นแก่นของคำสอนมาตราบเท่าทุกวันนี้คือ 1. […]

ธรรมสาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

~:~   ธรรมสาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท   ~:~ ในโอกาสที่จัดคอร์สอบรมเจริญสติครั้งสุดท้ายของปีนี้ ก่อนปิดการอบรม ทางกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติ นำโดยคุณมาลีและคณะ ได้มีศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดยหล่อเป็นทองเหลืองพร้อมท่านั่งยกมือ 15 จังหวะ เพื่อนำไปสถิตย์ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานของ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ จึงขอเชิญชวนญาติธรรมเจริญสติแนวเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสร่วมบ่อบุญการก่อสร้างศาสนวัตถุถาวร เพื่อเป็นปูชนียสถานสำคัญทางศาสนาสืบไป สามารถร่วมบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ดร.ถาวร มาต้น ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5100904429 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่และสำเนาการโอนเงิน เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรได้ที่… Tavorn Maton (fb) มือถือ 081-888-2599

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี น้อมถวายปัจจัยบุญเพื่อการก่อสร้าง “ศาลามหาสติภาวนาวิหาร”

~:~ ชาวชมรมคนเพียร ~:~ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี น้อมถวายปัจจัยบุญเพื่อการก่อสร้าง “ศาลามหาสติภาวนาวิหาร” ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย) บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย แพร่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๐๙.๕๙ น.) ขณะนี้การจัดสร้างศาลาดังกล่าวยังขาดปัจจัยบางส่วน ทางสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ จึงขอรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในปีนี้ ขอทานกุศลทั้งปวงที่ท่านตั้งใจบำเพ็ญนี้ จักเป็นมหานิสงส์และจงเป็นพลวปัจจัย โปรดอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวปฏิบัติธรรมถึงความบรรลุมรรคผลนิพพาน เทอญ ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระพุทธยานันทภิกขุ (Deva Nanda) ประธานกรรมการ : รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม คณะกรรมการ : สมาชิกชมรมคนเพียร  คุณหมอพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน   คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่… ชื่อบัญชี คุณถนอมจิต พุทธมาจารย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ […]

~:~ ขอนอบน้อมกราบนมัสการ ~:~

~:~ ขอนอบน้อมกราบนมัสการ ~:~ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ด้วยเศียรเกล้า ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางธรรม ท่านเมตตาคอยอบรมสั่งสอนตักเตือน ตลอดจนกิริยามารยาท การพูดการจา สอนการทำงาน การปฏิบัติเจริญสติภาวนา การดูแลสุขภาพกายกับใจ โดยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง อีกทั้งเอาใจใส่ดูแลและจดจำลูกศิษย์ ทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม เนื่องในวาระที่ท่านมีอายุครบ 63 ปี ขอนอบน้อมบุญบารมีที่เพียรสะสมมา ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์ อยู่เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ลูกๆได้อาศัยพึ่งพิง และเติบโตทางด้านจิตวิญญาณสืบไป ที่สุดนี้… ขอน้อมกราบขอขมาขอลาโทษ องค์หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ที่ลูกได้กระทำผิดประมาทพลาดพลั้งไป ทั้งทางกาย วาจา ใจ เท่าที่รู้ถึงการณ์ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ทั้งที่มีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี ขอได้อดโทษโปรดอภัยทั้งหมดทั้งสิ้น และได้โปรดอโหสิกรรม มา ณ ที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ. _/|\_ _/|\_ _/|\_ ภคมน สุรดิฐนันท์ 18 กันยายน 2557

ขอเชิญร่วมบุญเสื้อสติ “พลิกใจให้ตื่นรู้”

🙂 ชมรมคนเพียร 🙂 ขอเชิญร่วมบุญเสื้อสติ “พลิกใจให้ตื่นรู้” ( พิเศษสุด! ตัวละ ๑๙๙ บาท) เพื่อสร้างศาลามหาสติภาวนาวิหาร วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ ในงานรำลึกหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายนนี้ ณ หอจม.เหตุพุทธทาส อินทฺปัญโญ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ หมายเหตุ: ก. การสั่งจองเสื้อ ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท (ทุกขนาด:ค่าจัดส่งฟรี) แบบ A: เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง สีธรรมชาติ คอกลม / คอวี S *38″ x 26″ M 42″ x 28″ L 44″ x 30″ XL 48″ x […]

กราบเคารพสรีระศพหลวงพ่อ วันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ สิงหาคม

                          ในวาระหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคมนี้ ทางชมรมคนเพียร นำโดยท่าน Deva nanda จะนำพระสงฆ์จากวัดแพร่แสงเทียน วัดพระธาตุแสงเทียน วัดถ้ำแสงเทียน วัดป่าโคกดินแดง และในสายงาน จะเดินทางไปกราบเคารพสรีระศพหลวงพ่อ วันที่ ๒๙-๓๐-๓๑ สิงหาคมนี้ และกลับวันที่ ๑ กันยายน ดังนั้น สมาชิกชมรมคนเพียรท่านใด ที่พอจะมีเวลาในช่วงนี้ ทั้งไกลและใกล้จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมเจริญภาวนา เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาในวันเวลาดังกล่าวร่วมกัน ณ วัดภูเขาทอง หรือบ้านท่ามะไฟหวาน เป็นเวลาสามวันโดยทั่วกัน ~:~ พระพุทธยานันทภิกขุ Deva Nanda             […]