ปฏิบัติธรรม ณ สวนแสงอรุณ

?[ลงทะเบียนออนไลน์] ปฏิทินปฎิบัติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (๑) ระยะเวลา ๗ วัน ๗ คืน วันอังคารที่ ๑๑ ? วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ติดต่อคุณโชติกา นิตยนันท์ โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๖๘-๒๗๑๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๒๙๐๐ , ๐๒-๔๙๐-๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๒ แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑ อีเมล์ : admin@arsomsilp.ac.th Website : www.arsomsilp.ac.th Facebook:?https://www.facebook.com/arsomsilp