กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท Direk Saksith Deva Nanda การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
ตอนนี้เราตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมไว้แล้ว ใครสนใจจะช่วยสงเคราะห์เพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน ก็เชิญร่วมบุญตามบัญชีกองทุนนี้ได้เลย บริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาตรัง 022-1-62264-2 เจ้าของบัญชีคือ คุณนนทกร และคุณต้นกล้า ได้ตลอดเวลา มากน้อยไม่สำคัญ แต่ขอให้ช่วยกันด้วยศรัทธา จึงจะเป็นบุญกุศลได้ตลอดเวลา
พระพุทธยานันทภิกขุ
๑๗ ม.ค. ๖๐

เรียน… ท่านผู้ร่วมบริจาคสมทบ

” กองทุน พุทธยานันทะภิกขุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยธรรมชาติ ” ซึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ได้เมตตาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก่กลุ่มศิษย์และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยธรรมชาติ ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทำงานประสานกับ ศิษย์หลวงพ่อ ในภูมิภาคนั้นๆ ตามแต่เหตุภัยที่เกิดขึ้น

จากเหตุอุทกภัย ทางภาคใต้ มีกลุ่มศิษย์และ ประชาชน จ.สุราษฏร์ธานี โดยเฉพาะในพื้นที่ ชุมชนไทดำ บ้านทับชัน ไทรงาม ท่าสะท้อน และใกล้เคียง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 500 ครัวเรือน ประสบภาวะน้ำท่วมสูง ได้รับผลกระทบรุนแรง เนื่องจากเป็นพื้นที่รอง รับน้ำท่วม ของจ.สุราษฎร์ธานี โดยรับน้ำมาจาก นครฯ กระบี่ พระแสง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา ประมาณ ครึ่งเดือน – หนึ่งเดือน ระดับน้ำจึงจะลดเข้าสู่ ภาวะปกติ

ในการนี้ทางกองทุน ได้ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามที่ได้รับการ ร้องขอให้จัดซื้อสิ่งของ จำเป็นที่ยังขาดแคลน โดยประสานการทำงานกับ คุณเอี้ยง และคุณครูจิบ (ศิษย์หลวงพ่อ) โดยเฉพาะคุณเอี้ยง ซึ่งเป็นทั้งผู้ประสบภัย และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยท่านอื่น ด้วยการจัดตั้งทีมอาสา เยาวชน เพื่อช่วยเหลือทั้งชุมชนตนเอง และชุมชนอื่นๆ ในนามกลุ่มยุวชนสร้าง สรรค์ สุราษฎร์ธานี

ในเบื้องต้น ทางกองทุน พุทธยานันทะภิกขุ ฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสิ่ง ของจำเป็นเช่น แพมเพิสของเด็ก ขนาดต่างๆ @ แพมเพิสผู้ใหญ่ @ นมผงเด็ก @ เสื้อชูชีพ @ ตะเกียงหลอดไฟ LED พร้อมถ่านไฟฉาย @ และกำลังดำเนินการจัดส่งเสื้อชูชีพที่จะมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 75 ตัว ( 20,980 บาท )จากการบริจาคของคุณ Ning และกลุ่มเพื่อนๆ และจัดซื้ออุปกรณ์ทำ ความสะอาดต่างๆ เช่นแปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อนำไปใช้หลังจากน้ำลดต่อไป

จึงขอเรียนรายงานการ ดำเนินการในขณะนี้ให้ ท่านผู้บริจาคได้รับทราบในเบื้องต้น

ขออนุโมทนา
คณะกรรมการกองทุน พระพุทธยานันทะภิกขุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยธรรมชาติ