การภาวนาสำหรับคนไกลวัด

องค์ประกอบที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็ว

การเจริญสติภาวนา มิใช่เป็นเรื่องยากดังที่คิด หากมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ มีความรักตนเองในทางที่ถูกต้อง มีจิตใจใฝ่พิสูจน์ มีสติ สมาธิ ปัญญาปกติ และมีองค์ประกอบช่วยการปฏิบัติ ให้ได้ผลเร็วอีก 5 ประการคือ

  1. ศรัทธา เชื่อว่าการภาวนาแบบนี้ เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่อง และรักที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และมีความเชื่อมั่นอย่างไม่สงสัยว่า ความรู้ตื่นเบิกบานที่มีในกายในใจของตัวเอง คือพระพุทธเจ้าที่มีอยู่จริง
  2. วิริยะ คือลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง พร้อมพิสูจน์ความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตนเองอย่างไม่ท้อถอย มีความทรหดอดทนในหัวใจเป็นเลิศ และเข้าใจในการอดทน พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนซักถามกับคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเสมอ
  3. เวทนาเบาบาง คือไม่ทรมานร่างกายโดยไม่จำเป็น แต่ถือการทรมานกิเลสทางใจเป็นหลัก แต่ไม่ใช่ทำแบบเก็บกด หรือฝืนใจแบบไม่เข้าใจ แต่ให้เข้าใจว่า ความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทันที ยากขนาดไหนก้ต้องแก้ อย่าปล่อยให้ฝังอยู่ในใจอย่างเนิ่นนาน
  4. เป็นคนตรงไปตรงมา คืออย่าขยันหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือแก้ตัวจนเคย และไม่พยายามเป็นทนายแก้ต่างให้ความผิดพลาดของตนเองบ่อยๆ ที่สำคัญ ไม่เป็นคนมากด้วยอุบายที่เข้าข้างกิเลส แต่คิดหาอุบายเข้าทางธรรมเสมอ
  5. สติสัมปชัญญะปกติ คือเป็นคนรู้จักยอมรับฟัง และเข้าใจในเหตุผลของคนอื่นได้ไม่ยาก ใช้สติในการตรวจสอบตนเอง และหมั่นทำความเข้าใจกับตนเองเสมอๆ ขยันเจริญสติทั้งนอกและในรูปแบบเป็นนิสัย จนสติมีกำลังมากพอที่จะเกิดปัญญาญาณเห็นการเกิดดับของจิตได้บ่อยๆ ในที่สุด

ตัดเสบียงความเคยชิน

 

นี่คือเงื่อนไข ซึ่งจะว่ายากก็ยาก
จะว่าง่ายก็ง่าย ขึ้นอยู่กับว่า
เรามีศรัทธาและจริงใจหรือไม่เท่านั้น

การปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า มีศรัทธาจริง
และพร้อมที่จะลด ละ เลิก
ความสะดวกสบายบางอย่าง
ที่เคยติด เคยยึด

ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบาย
ในการอยู่การกิน การแต่งเนื้อแต่งตัว
ที่เกินจำเป็น ลดละการเสพติดเดิมๆ
เช่น การดื่มน้ำชากาแฟ สูบบุหรี่
การท่องอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ค ไลน์
การพูดคุยทั้งทางตรงทางอ้อม
ความสนุกสนาน เฮฮา
การหลับ การนอน การอยู่กิน
ชนิดที่เป็นการบำเรอกิเลสตัวเอง
ความเคยชินทุกอย่าง
ตลอดถึงการเสพข่าวสาร

ความเคยชินเหล่านี้
จะทำให้เราเผลอคิดปรุงแต่งได้ง่ายมาก
ช่วงแรกๆ ต้องแข็งใจหน่อย

ทำเหมือนแม่ที่ต้องการหย่านมลูกน้อย
ต้องแข็งใจต่อการอ้อนออดของลูก
เพื่อความเข้มแข็งของลูกเอง

การฝึกจิตก็เช่นกัน
อย่าตอบสนองความต้องการทุกอย่าง
ทันทีทันใด
ต้องมีเงื่อนไขต่อรองกับกิเลสไปเรื่อยๆ
จนกว่ามันจะอ่อนกำลังลง

และในขณะนาทีแห่งการต่อรอง
ต้องกระตุ้นกำลังความรู้ตัวให้มีพลัง
ข่มขู่และรุกรานกิเลส
ตัดเสบียงน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะชนะใจตัวเอง

เสริมกำลังให้สติ ด้วยการเคลื่อนไหว

 

นี่คือวิธีสร้างกำลัง
สติสัมปชัญญะให้เข้มแข็ง
ด้วยการใช้สติตามรู้
ดูการเคลื่อนไหวของกายและจิต
ไปพร้อมๆ กัน
 
ตามดูการเคลื่อนไหวใหญ่ๆ
ไปจนถึงการเคลื่อนไหวย่อยๆ
เพราะขณะแห่งตามดูการเคลื่อนไหว
ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมแบบนี้
ความรู้สึกตัวจะมีกำลัง
มากขึ้นเรื่อยๆ
 
และใช้ปัญญาตามดูตามรู้
อาการของจิตอย่างใกล้ชิด
เพราะปัญญาเป็นเสมือนอาวุธ
ที่คอยข่มขู่ป้องปรามกิเลส
มิให้รุกคืบเข้ามายึดพี้นที่ของจิต
 
อย่างนี้เรียกว่า การใช้พละห้า
เข้าประกอบการปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
 
การชนะศึกทางใจแต่ละครั้ง
มันหมายถึงว่า
กุศลจิตจะมีกำลังเพิ่มขึ้น
ความรู้เนื้อรู้ตัวจะกลับคืนมาได้ไว
 
การที่เราใช้การเคลื่อนไหว
เป็นเครื่องมือในการเจริญสติปัญญา
มันเป็นเสมือนการใช้อาวุธหนัก
ทุกชนิดในการต่อสู้กับข้าศึก
 
กุศลจิตจะเกิดความหึกเหิม
กระตือรือร้น
เพราะกำลังสติที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
เป็นสติที่ชัดเจนแหลมคม
และรวดเร็วทันการณ์

ยกมือเคลื่อนไหว ปั่นไดนาโมสติ

โดยเฉพาะผู้ที่ฝึกใหม่
สติยังไม่ค่อยมีกำลังมากพอ
เพราะความรู้สึกตัว
ยังไม่จดจ่อต่อเนื่อง
ต้องขยันทำในรูปแบบ
มากขึ้นเรื่อยๆ
 
การที่หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ได้ใช้ท่าในการเจริญสติ
ด้วยการยกมือสิบสี่จังหวะ
ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวง
ต่อมนุษยชาติทั้งมวล
 
เพราะการยกมือ
แต่ละกระบวนท่า แต่ละจังหวะ
มันทำให้เกิดความรู้สึกตัว
อย่างต่อเนื่อง
เป็นลูกโซ่ และเป็นระบบ
เหมือนกับระบบดิจิตอลทางจิต
เพราะความรู้สึกตัว
ที่ได้จากการตามรู้ทุกขณะนั้น
มันเป็นกำลังที่ถูกสะสม
อย่างต่อเนื่อง
 
เหมือนกระแสไฟฟ้า
ที่เกิดจากการหมุนของมอร์นิเตอร์
ด้วยความเร็วสูง
 
ความรู้สึกตัวต่อเนื่องก็เช่นกัน
มันเป็นพลังเหนี่ยวนำ
หรือผลักดันให้จิต
กลับมาสู่ปัจจุบันขณะได้อย่างรวดเร็ว
ดุจสายฟ้าแลบเลยทีเดียว
 
ดังนั้น ผู้ฝึกใหม่อย่าสงสัย
ในกระบวนการฝึกแบบนี้
โดยเด็ดขาด

แต่ก็นั้นแหละ เรื่องปฏิบัติแบบนี้ มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาของคุณเป็นสำคัญ โปรดจำใส่ใจไว้เสมอว่า ในโลกนี้ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ดีๆด้วยแล้ว ยิ่งใช้ความพยายามอย่างสูงยิ่ง แม้ว่าการพนัน การค้าขายสิ่งเสพติด การทำทุจริตผิดกฎหมาย เป็นต้น ดูเหมือนจะทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโดยง่ายดาย แต่ในที่สุดสิ่งที่ได้โดยวิถีทางนั้น มันก็ทำให้ผู้เป็นเจ้าของนั้น ต้องประสบความวิบัติวินาศ ไปถึงเจ็ดชั่วโคตร และต้องไปเสวยวิบากอยู่ในอบายภูมิอีกนานเท่านาน วิบากกรรมมันเอาคืนอย่างสยดสยองและยาวนาน คนดีมีสติปัญญาปกติ จะไม่มีใครคิดแตะต้องเรื่องนี้ อย่าว่าแต่จะลงมือทำเลย ไม่กล้าแม้แต่จะคิด คนที่คิดทำเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จิตใจเขาได้กลายเป็นสัตว์นรกไปแล้ว แต่ที่ร้ายกว่าสัตว์มากๆ ก็คือมันทำให้คนทั้งโลกเดือดร้อนโดยทั่วหน้า อย่าว่าแต่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเขาเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนดีมีสติปัญญาทั้งหลาย ต้องช่วยกันแผ่เมตตากรุณากับเรื่องนี้ให้มาก คือต้องสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันเรื่องนี้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องเลยทีเดียว

พระพุทธยานันทภิกขุ