กำหนดการของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

๓๑ กรกฎาคม -๑๒ สิงหาคม?? อบรมเจริญสติและจำพรรษา
ณ วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง แพร่
สอบถาม คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙

๑๓-๑๘ สิงหาคม?? อบรมคณะครูประถม ครั้งที่ ๓
จำนวน ๕๐ คน รร.รุ่งอรุณ
ณ เรือนไทย สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ
(ไม่รับบุคคลทั่วไป)

๒๐-๒๗ สิงหาคม ? อบรมคณะครูมัธยม ครั้งที่ ๔
จำนวน ๔๐ คน รร.รุ่งอรุณ
ณ เรือนไทย สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ
(ไม่รับบุคคลทั่วไป)

๒๘ สิงหาคม-๒ กันยายน ?? คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ครั้งที่ ๒
ณ สวนธรรมจันทร์ไม้หอม ลำพูน
สอบถาม คุณถนอมจิต(ครูเอ): ๐๘๑-๔๗๒๕๒๐๐

๓-๘ กันยายน??? อบรมเจริญสติและจำพรรษา
ณ วัดแพร่แสงเทียน อ.ร้องกวาง แพร่
สอบถาม: คุณป้าพิกุล: ๐๘๗-๑๘๐๒๙๗๖
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙

๑๐-๑๘ กันยายน ?? อบรมครูสติ ครั้งที่ ๕
ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ

๒๑-๒๕ กันยายน??? คอร์สปฏิบัติธรรม
ณ อาศรมมาตา (คุณแม่เล็ก)
อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
สอบถาม คุณสุนันทา: ๐๘๕-๑๑๔๐๓๘๔
หรือคุณวรรณรัตน์: ๐๘๙-๗๔๗๑๒๐๒

๒๖-๓๐ กันยายน?? จำพรรษา
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่
สอบถาม คุณโสภา: ๐๘๘-๔๓๒๒๘๕๙

๑-๗ ตุลาคม ?? คอร์สอบรมปฏิบัติธรรม จ.ตรัง
สอบถาม คุณต้นกล้า: ๐๘๙-๙๘๙๗๙๗๖

๑๐-๑๘ ตุลาคม??? อบรมครูสติ ครั้งที่ ๖
ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ

๑-๗ พฤศจิกายน?? คอร์สเจริญสติเจริญภาวนา
ณ เบิกฟ้าธรรมาศรม
อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
สอบถาม:? ๐๘๙-๔๔๑๖๗๖๑, ๐๘๕-๑๕๒๓๐๐๐
_/|_ _/|_ _/|_
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖