ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มอบรักด้วยธรรม” ครั้งที่ ๓๒

??

ขอเชิญญาติธรรมชาวขอนแก่นและใกล้เคียง
เข้าร่วมกิจกรรม “มอบรักด้วยธรรม”
โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ? ห้องประชุม ๘๙ พรรษาสมเด็จย่าฯ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น?
?
กรุณาแจ้งชื่อและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ …

โทร : ๐๘๓- ๔๐๙๓๙๙๙

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น