ครุสติสถาน ๑๐-๑๕ ส.ค. ๖๐

คอร์สอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ดำเนินการอบรมโดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ ครุสติสถาน (ของรร.รุ่งอรุณ) ถ.พระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ วันที่ ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

http://206.189.36.164/?p=21301&preview=true