จากใจ…

หนังสือ?? “?? ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อๆ … คือ …หลวงพ่อเทียน “???? เขียนโดย ? ?? พระพุทธยานันทภิกขุ?? จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็น? พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจริยบูชา??? แด่??? หลวงพ่อเทียน? จิตฺตสุโภ?? ปรมาจารย์แห่งการเจริญสติ? ? ? และเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อมหาดิเรก มีอายุครบ ๖๐ ปีเมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔? คณะลูกศิษย์จึงพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจกัน จัดหาทุนทรัพย์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ?แจกเป็นธรรมทานเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ อุทิศตนเองอย่างจริงใจและจริงจัง ในงานเผยแพร่สืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนา? พร้อมทั้งอบรมศิษยานุศิษย์จำนวนมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลวงพ่อท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตา ใจดี สนใจเรื่องสุขภาพกายและใจ ห่วงใย? และคอยให้กำลังใจในการปฏิบัติ ?คอยเฝ้าติดตามอยู่ห่างๆตลอดเวลา ?การพูดและการสอนของท่านนุ่มนวลและลุ่มลึก ?อะลุ่มอล่วย ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ?ให้ทดลองเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองก่อน จะไม่ชี้แนะว่า? ทำแบบนี้ถูก แบบนี้ไม่ถูก? สามารถพูดคุย สอบถามเรื่องการปฏิบัติที่ยังสงสัยอยู่ได้ทุกโอกาส เป็นกันเอง พร้อมทั้งยังช่วยยกระดับ

จิตวิญญาณ และปรารถนาให้ลูกศิษย์ทุกคน? อยู่อย่างไม่มีทุกข์ ?? ดังถ้อยคำของหลวงพ่อท่าน กล่าวว่า????? “จงอยู่อย่างผู้รู้ อย่าอยู่อย่างผู้ร้าย? ใจจะสงบสุข”

ที่สุดนี้ คณะลูกศิษย์ขอนอบน้อม กราบขอขมาขอลาโทษ ต่อหลวงพ่อมหาดิเรก ในสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว ทั้งทางกาย วาจา ใจ?????????????? ทั้งที่รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ขอท่านจงโปรดอโหสิกรรม และขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลแก่ท่านเจ้าภาพทั้งหลาย ?คณะกรรมการจัดทำหนังสือ????????? และผู้อ่านทุกท่าน? จงบังเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมอย่างง่ายดาย สูงสุดนิพพานธรรม ? ? สาธุ สาธุ สาธุ …

คณะศิษย์

ชมรมคนเพียรในเฟซบุ๊ค

เว็ปไซท์ วัดป่าพุทธยานันโท

(www.buddhayanando.com)

๑๗? มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕