ถนนจงกรม

ถนนก็เป็นทางเดินจงกรมได้

 

เรียน กลุ่มศิษย์พระพุทธยานันทภิกขุ

เนื่องจากกลุ่มศิษย์ที่อยู่อเมริกา ได้เล็งเห็นความไม่ปลอดภัยของ ญาติโยมนักปฏิบัติ ในการขับรถ สัญจร ขึ้นลงวัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
เพราะมีความลาดชันมาก และถูกน้ำฝนกัดเซาะ ทำให้เสียงบประมาณในการซ่อม แซมทุกปี
จึงได้นำเรียนหลวงพ่อและถวาย ปัจจัยมา เป็นทุนตั้งต้นดำเนินการ เทถนน คอนกรีต เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท
ตอนแรกหลวงพ่อท่านไม่เห็นด้วย เพราะขณะนี้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจ ที่ไม่ดีนัก เกรงเหล่าศิษย์จะได้รับ ความเดือดร้อน แต่ทางศิษย์หลวงพ่อ ที่อเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก และศิษย์ทางเมืองไทย ที่เป็น กำลังหลัก ได้ปรึกษาและกราบเรียน หลวงพ่อ ขอดำเนินการสร้างถนน ให้แล้วเสร็จ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง หากไม่เทถนน เมื่อเข้าสู่หน้าฝน น้ำจะกัดเซาะผิวถนน และขอบทาง เมื่อจะเทถนน ก็ต้องซ่อมแซมอีกครั้ง ต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นอีก

2 . ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ชาวบ้าน ว่างงานจากไร่นา แรงงานชาวบ้าน ที่เป็นช่างก่อสร้างหาได้ง่าย งานจะเสร็จได้เร็ว ไม่เปลืองงบมาก

3 . การก่อสร้างมีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ แก่สาธุชน ผู้เดินทางมา ปฏิบัติธรรม เจริญสติปัญญา เป็นอันมาก

4.ลักษณะถนน ที่จะสร้างนั้น เป็นถนนคอนกรีต บริเวณตรงกลางถนน จะปูอิฐประสานเอาไว้ สำหรับเดินจงกรมได้
การก่อสร้างจะเริ่มเทคอนกรีตผสมเสร็จรอบๆวัดก่อน ระยะทาง 1 กม.กว้าง3-3.5 เมตร

5.โดยแบ่งออกเป็นสองเฟส
เริ่มทำเฟส 2 ซึ่งเป็นทางลง (ที่เราระดมทุนตัดถนน ถมดินก่อนงานกฐิน ปีที่ผ่านมา)ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ มีความลาดชัน และโค้งอันตรายมากก่อน

6.เฟส 2 พื้นที่ 2,300 ตรม.
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
6.1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 592,000 บาท
6.2. ค่าเหล็ก Wire Mesh 50,000 บาท
6.3.ค่าเหล็ก Dowel ใส่ Joint 7,000 บาท (ใช้ข้ออ้อย 12 มม.)
6.4. ทำ Curb ไหล่ทางยาว 200 ม. เป็นเงิน 86,000 บาท
6.5. ดาดปูนรางน้ำข้าง ภูเขา 400 ม. เป็นเงิน 80,000 บาท
6.6. ค่าแรง 150,000 บาท
6.7.งานอิฐประสานเฟส 2 ใช้อิฐประสาน 14,952 ก้อน (ค่าวัสดุ และ ค่าแรงอัดอิฐประสาน 93,300 บาท
ค่าแรง ปูอิฐประสาน 44,880 บาท
รวมเป็นเงิน 138,180 บาท

รวมงบประมาณที่ใช้ทำถนนในเฟส 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,103,180 บาท

หมายเหตุ : สำหรับเฟสที่ 1 ซึ่งเป็นทางขึ้นวัดอยู่ทางทิศตะวันตก จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายให้ทราบในโอกาสต่อไป

หลวงพ่อจึงอนุญาต ให้ดำเนินการได้ แต่ให้ระวังกายใจ อย่าให้ติดอารมณ์ และอย่าให้ครอบครัวได้รับความ เดือดร้อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบอกบุญ มาด้วย ความเคารพ
ขออนุโมทนา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มศิษย์ พระพุทธยานันทะ
*************************
ปล.
หากมีความประสงค์ร่วมทำบุญ สามารถร่วมบุญได้ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีก่อสร้างวัดพระธาตุแสงเทียน (วัดดอย)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเด่นชัย
ชื่อ พระมหาดิเรก ศักดิ์สิทธิ์
เลขที่บัญชี 105-290-3838

สำหรับท่านที่ต้องการ
ใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปลดภาษี
สามารถแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และถ่ายสำเนาสลิป
ส่งทาง LINE เลขหมายโทรศัพท์
095-598-7767 คุณจิราภรณ์ เมธาบดี
095-419-6935 คุณนนทกร สักกะพลางกูร
ทาง Email : [email protected]
[email protected]