ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๑๒

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1926425480965874/

พระธรรมเทศนา ณ วัดดอย เย็น ๗ ก.ค. ๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

เรื่อง เปลี่ยนไตรลักษณ์เป็นไตรสิกขา