ถอดธรรมบรรยายประกอบภาพและเสียง “นวัตกรรมแห่งสติ ๑”

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน  เช้าวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐