บันทึกความเข้าใจ-สัมมาสติ บทที่ 7

วิธีการหรือ Process เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม วิธีการจึงเปรียบเสมือนการเดินทาง ถ้าเราไม่มีทาง ไม่มีวิธีการเดินทาง เราไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางได้ฉันใด การเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนก็เช่นกัน เรามีวิธีการขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ค่อยมั่วหรือสับสนเหมือนวิธีอื่น ก้คือเราสร้างจังหวะ สิบสี่ท่า เพื่อเป็นที่ตั้งของอารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยๆ และเดินจงกรมไปสิบถึงสิบห้าก้าว เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ไม่ให้ตึงเครียดเกินไป และสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ จนกว่าจะสามารถดำรงสติตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันได้นานที่สุดนั่นเอง