ปฏิบัติธรรม ณ สวนแสงอรุณ

?[ลงทะเบียนออนไลน์]

ปฏิทินปฎิบัติธรรม

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

(๑) ระยะเวลา ๗ วัน ๗ คืน วันอังคารที่ ๑๑ ? วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ติดต่อคุณโชติกา นิตยนันท์ โทรศัพท์ ๐๘๓-๐๖๘-๒๗๑๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๒๙๐๐ , ๐๒-๔๙๐-๔๗๔๔-๕๔ ต่อ ๑๐๒ แฟกซ์.๐๒-๔๙๐๔๗๔๑
อีเมล์ : [email protected]
Website : www.arsomsilp.ac.th
Facebook:?https://www.facebook.com/arsomsilp

เอกสาร?Download

-?รายละเอียดการปฏิบัติธรรม?+กำหนดการ+การเดินทาง

-?แผนที่สวนแสงอรุณ

-?ลงทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์

 

**มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มีจัดรถตู้บริการ หากท่านประสงค์จะเดินทางด้วยจะมีค่าน้ำมันเฉลี่ยคนละ ๑๐๐ บาท (ไป-กลับ) โดยจัดรถออก ๒ จุด ดังนี้

จุดรถออกที่ ๑. ปั๊มปิโตรนัส ปากซอยวัดยายร่ม (ถ.พระราม ๒ ซอย ๓๓) วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ตรงเวลา)

จุดรถออกที่ ๒. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) เวลา ๑๕.๐๐ น.(ตรงเวลา)