ภาพความสามัคคีของคณะพระภิกษุสงฆ์กลุ่ม “แสงเทียน” นำโดย พุทธยานันทภิกขุ

คณะพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจากวัดแพร่แสงเทียน

วัดถ้ำแสงเทียนและวัดพระธาตุแสงเทียน

นำโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

กำลังขะมักเขม้นช่วยกันก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

และปรับปรุงสถานที่ โดยร่วมกันสร้างศาลาหญ้าคา

เพื่อให้เสร็จทันก่อนงานกฐินมหาสามัคคี

ณ วัดพระธาตุแสงเทียน

ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ.

_/|_? _/|_? _/|_