พระธรรมเทศนา ครุสติ ชุดโยนิโสมนสิการ 11-17 กันยายน 2559

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม ครุสติสถาน ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ในวันที่ 11-17 กันยายน 2559