พระธรรมเทศนา ณ ดอยสะโง้ เชียงแสน ๒-๙ พ.ย. ๕๘

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรม ณ ดอยสะโง้ เชียงแสน ๒-๙ พ.ย. ๕๘