พระธรรมเทศนา ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร

พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมที่วัดพระมหาชนก USA