พระธรรมเทศนา ยุวพุทธิกสมาคม ๑๓-๒๐ ก.พ. ๕๙

คอร์ส ธรรมบริกรของยุวพุทธิกสมาคม วันที่ 13 – 20 ก.พ. 2560 ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย เพชรเกษม 54 กทม.

One thought on “พระธรรมเทศนา ยุวพุทธิกสมาคม ๑๓-๒๐ ก.พ. ๕๙

Comments are closed.