พระธรรมเทศนา สาตถกะสัมปะชัญญะ แม่สอด 25-31 ตุลาคม 2559

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาจิต อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 25-31 ตุลาคม 2559