พระอาจารย์เอกวุฒิ จากวัดแพร่แสงเทียน เมตตาเล่าถึงชีวิตฆราวาส ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน