พิธีปัญญาสมวาร

อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ ๖๐ รูป

คณะพระภิกษุสงฆ์ อบรมเจริญสติภาวนา
ในโครงการพิธีปัญญาสมวาร
โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
และคณะพระอาจารย์กลุ่มแสงเทียน
ณ.วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่

1. พระที่เข้าร่วม โครงการครั้งนี้ จำนวน 60 รูป และบวชเป็นเวลา 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 พย.-วันที่ 6 ธันวาคม 2559

2. ทำพิธีบวชที่ พระอุโบสถ วัดพงป่าหวาย วัดเจ้าคณะอำเภอ เด่นชัย จ. แพร่ นำโดยเจ้าคณะอำเภอเด่นชัย

3.ทำพิธีบวชในวันที่ 28/11/2559 ที่วัดพงป่าหวาย และ วันที่ 28-30 อบรมเสขิยะวัตรเบื้อง ต้นเป็นเวลา 3 วัน ที่วัดพงป่าหวาย นำโดยเจ้าคณะอำเภอ

4. เข้าคอร์สปฏิบัติ ธรรมเจริญสติ แบบเคลื่อนไหวที่วัด พระธาตุแสงเทียน ( วัดดอย )บ้านปากปาน หมู่7 ต.ไทรย้อย อ. เด่นชัย จ.แพร่ ตั้งแต่วันที่ 1-6 ธันวาคม 2559 โดย ทีมงาน พระสงฆ์ในกลุ่มแสงเทียน นำโดยพระพุทธยานัทภิกขุ (หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)

ขออนุโมทนาสาธุ ในบุญกุศล ของทุกท่าน
ที่มีศรัทธาช่วยบริจาคปัจจัยและแรงงาน
เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระกับวัดพระธาตุแสงเทียนในครั้งนี้
ทางวัดพระธาตุแสงเทียน เป็นเจ้าภาพให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ร่วมกับพระสงฆ์ในวัด
จึงขออนุโมทนา ในความเสียสละที่บริจาคปัจจัยเข้าสมทบทุนในงานบวชครั้งนี้ด้วย
ขอให้ท่านและครอบครัว ที่ได้ร่วมกันทำกุศลครั้งนี้
จงประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่การงาน
และในโลกุตรธรรมธรรมตลอดไปด้วยเทอญ

พระพุทธยานันทภิกขุ