พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

ณ วัดพระธาตุแสงทียน บ้านปากปาน อ.เด่นชัย จ.แพร่
สถานเจริญสติภาวนาเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน