โปรดญาติธรรม ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

หลวงพ่อมหาดิเรก?? พุทธยานันโท

เมตตาให้ธรรมะและอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ณ? พระอุโบสถ?? วัดเวฬุราชิน

บางยี่เรือ ? กรุงเทพมหานคร