ภาพการแสดงธรรม ณ รร.รุ่งอรุณ ๙ ธ.ค. ๕๘

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรม ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ ๙ ธ.ค. ๕๘