ภาพกิจกรรมงานอบรม ณ วัดป่าชัยมงคล

ภาพกิจกรรมงานอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ระหว่าง 1-6 ธันวาคม 2558 ณ วัดป่าชัยมงคล (วัดหนองผักหลอด) บ้านหนองผักหลอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ