รวมคลิปจากเฟซ๑๐ งานอาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ สวนโมกข์ กทม.

รวมคลิปพระธรรมเทศนา งานอาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ สวนโมกข์ กทม. นำปฏิบัติบูชาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

…………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๗๙ (สวนโมกข์ เย็น ๑๐ ก.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954791168129305/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๘๐ (สวนโมกข์ เช้า ๑๑ ก.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954977078110714/

………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๘๑ (สวนโมกข์ เย็น ๑๑ ก.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1955176758090746/

………………………………………………………

นวัตกรรมแห่งสติ๘๒ (สวนโมกข์ เช้า ๑๒ ก.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1955322634742825/

…………………………………………………