รวมคลิปจากเฟซ ๕ (นวัตกรรมแห่งสติ ๕๓-๖๒) ณ ครุสติ ๑๑-๑๖ ส.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน ทุ่งครุ กทม วันที่ /๑๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda

ธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๕๓-๖๒ (จากเฟซ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท) 

……………………………………………..

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๓ 

เช้า ๑๑ ส.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942581586016930/

……………………………………………….

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๔ 

เย็น ๑๑ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942795949328827/

………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๕ 

เช้า ๑๒ ส.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942984635976625/

………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๖

เย็น ๑๒ ส.ค. ๖๐ (สอบอารมณ์)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1943237982617957/

…………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๗

เช้า ๑๓ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1943431599265262/

……………………………………………………

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๘

เย็น ๑๓ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1943669269241495/

……………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๙

เช้า ๑๔ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1943904999217922/

………………………………………………………

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๐

เย็น ๑๔ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1944179402523815/

……………………………………………………….

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๑

เย็น ๑๕ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1944590199149402/

………………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๒

เช้า ๑๖ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/thiphayasthan/videos/1786831964690544/

…………………………………………………………