รวมพระธรรมเทศนาจาก You Tube: Supin Sroykudrua

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda จากยูทูบ โดย Supin Sroykudrua