รวมภาพการอบรมเจริญสติที่ฝรั่งเศส ๕๙

การรีทรีทการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ที่วัดลาวศรีมงคล เมืองสตราสเบิร็ก ประเทศฝรั่งเศสได้ดำเนินการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ชาวยลาว ไทยทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป ทั้งที่ฝรั่งเศสและเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น มารับการอบรมทุกปี เพราะเห็นประโยชน์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

พระพุทธยานันทภิกขุ