รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙

“รู้ตื่นเบิกบาน” เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙ จัดโดยกลุ่มเสบียงบุญ และกลุ่มมโนมัย ดำเนินการฝึกอบรมโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

One thought on “รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙

Comments are closed.