… ร่วมบุญเสื้อสติ …

ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมบุญเสื้อสติ

size : S, M, L, และ XL ( ๒๕๐ฺ บาท)

รายได้สมทบทุนสร้างขยายศาลาปฏิบัติธรรม

วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย? แพร่

งานผ้าป่ามหาสามัคคี ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายนนี้

สามารถโอนเงินผ่าน
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน
เลขที่ ๐๔๕-๕๖๖๕๐๒-๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เสื้อสติทุก size ตัวละ ๒๕๐ บาท
รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน ๕๐ บาท
พร้อมสำเนาการชำระเงินโดย
แจ้งชื่อ ที่อยู่ ขนาดและจำนวนของเสื้อ
มายัง? Phakhamon Suraditnan (fb)
หรือ [email protected]
sms: ๐๘๖-๓๖๔๔๕๑๙

_/|_ _/|_ _/|_