วัดศรีมงคล Souffelweyersheim มิถุนายน 2557

งานอบรมเจริญสติ วัดศรีมงคล เมือง Souffelweyersheim ประเทศผรั่งเศส วันที่ 1 ถึง 10 มิถุนายน 2557