? วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ?

เนื่องในวันที่ ๑๘ กันยายนนี้ วันคล้ายวันเกิดของ
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อายุครบรอบ ๖๒ ปี

พระอาจารย์อาวุโสในสายงานหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ทั้งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์มากมาย

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ณ โอกาสพิเศษนึ้…

“ขอเดชแห่งพระพุทธานุภาพ

ขอเดชแห่งพระธรรมานุภาพ

ขอเดชแห่งพระสังฆานุภาพ

และขอเดชแห่งพระบุญญานุภาพ

จงดลบันดาลให้ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

มีสุขภาพพลานามัยทั้งกายทั้งใจและจิตวิญญาน

รู้ตื่น เบิกบาน แข็งแรง ตลอดกาลนานเทอญ

ขอนอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

_/\_ _/\_ _/\_

ภคมน สุรดิฐนันท์

ชมรมคนเพียร

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖