วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.อุปาทาน 13พ.ย.50 ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซุรี่ สหรัฐอเมริกา

อุปาทาน ตอนที่ 1

อุปาทาน ตอนที่ 2

อุปาทาน ตอนที่ 3

อุปาทาน ตอนที่ 4