วีดีโอ ธรรมสาระ เรื่อง รู้สึกตัว โดย. หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

รู้สึกตัว ตอนที่ 1

รู้สึกตัว ตอนที่ 2

รู้สึกตัว ตอนที่ 3

รู้สึกตัว ตอนที่ 4

รู้สึกตัว ตอนที่ 5

รู้สึกตัว ตอนที่ 6