สรุปคอร์สเจริญสติ ณ สวนพฤกศาสตร์ภาคใต้

ทางชมรมคนเพียรได้มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อสติ จำนวน 5,700 บาทแก่คุณต้นกล้า ผู้นำทีมจัดคอร์สเจริญสติ เจริญวิปัสนาเป็นครั้งแรก (ค่าอาหารวันละ 2 มื้อ รวม 120 บาท และค่าที่พักคืนละ 50 บาท)

จากการรายงานผลปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งใหม่และเก่า ตั้งแต่ 1-7 พฤษภาคม นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย อีกทั้งยังได้จัดตั้งแกนนำกลุ่มสมาชิกเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียนทางภาคใต้ขึ้น โดยให้มีการจัดคอร์สแบบนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จึงขอโอกาสนี้น้อมกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ที่เมตตามาเป็นพระวิทยากร บริหารจัดการ วางแผนรูปแบบดำเนินการที่เป็นปัจจุบันทันกาล ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศและของผู้ปฏิบัติ เพื่อความตื่นรู้ เบิกบานและสติปัญญา ที่จะนำมาแก้ไขทุกขเวทนาทางกายและใจ

จึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและเจตนาอันบริสุทธิ์ ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี