สวนพันดาว ๖-๘ ก.พ. ๖๐

ในที่สุด การรีทรีทครั้งประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นจนได้ นั้นคือ การร่วมกันสร้างถนนแห่งความสุขวิถีพุทธ ตามหลักการของ GNH หรือคำเต็มว่า Gross National Happiness แปลว่า ความสุขมวลรวมแห่งประชาชาติ แทนการใช้ วิถีแห่ง GDP หรือ GROSS DEVELOPMENT PRODUCT
แปลว่า การพัฒนาเศษฐกิจ เพื่อสร้างผลผลิตมวลรวม ประชาชาติ
เป็นการจัดการรีทรีท MINDFULNESS Retreat เพื่อนำร่องการทำงานพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติวิถีพุทธ เริ่ม Workshop ร่วมกันระหว่าง กลุ่ม NGO แห่งแคนาดา ภูฏาน และไทย จัดขึ้นที่ศูนย์เจริญสติแบบเคลื่อนไหว สวนพันดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กพ. ปิดการทำการรีทรีทกันเมื่อเช้านี้ แล้วเราก็ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยาน ต่อชาวพุทธทั่วโลก ว่าเราจะร่วมกันสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จในประเทศไทยเหมือกับที่ประเทศภูฏานทำสำเร็จมาแล้ว

พระพุทธยานันทภิกขุ