สุข ทุกข์ เป็นสิ่งสมมติ

 

 

ขอบอกเป็นเคล็ดลับในการปฏิบัติว่า

ต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสนุกสนาน
อย่าฝืนทำเป็นอันขาด
 
ตั้งแต่อาตมาได้พบกับ
ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมมานี้
จิตใจมีแต่ความสุขสงบ
มาโดยตลอด
ไม่รู้จักคำว่าทุกข์ใจเลย
 
แต่ความไม่สบายกาย
เป็นเรื่องธรรมดามาก
มันก็ทำหน้าที่ของมัน
คือมันเป็นสังขาร
มันก็ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลง ทนอยู่ไม่ได้
และแก่ไปตายไปทุกๆ วัน
ไม่มีใครหลีกพ้นกฏเกณฑ์นี้ไปได้
เราก็คอยบำบัดแก้ไขมันไป
 
ทุกข์ของรูปแก้ไขไม่ได้
แค่บำบัดชั่วคราวเท่านั้น
เพราะรูปมันเป็นของชั่วคราว
 
แต่ถ้าความทุกข์ใจเกิดขึ้น
เราแก้ไขให้หมดสิ้นเชิงได้
เพราะความทุกข์ มันเป็นของสมมุติ
ความสุขก็เป็นของสมมุติ
มันไม่ได้มีอยู่จริง
 
ที่จริงแล้วความสุขความทุกข์
ก็เป็นภาวะอันเดียวกัน
แต่มันอยู่คนละด้านของความรู้สึกเท่านั้น
เหมือนเหรียญเดียวกัน แต่อยู่คนละด้าน
แล้วแต่ว่าด้านไหนมันจะหงาย ขึ้นมาก่อน
 
ถ้ารู้สึกทนได้ง่ายเข้มข้นมาก
ก็เรียกว่าสุข
ถ้ารู้สึกทนได้ยากเข้มข้นมาก
ก็เรียกว่า ทุกข์

พระพุทธยานันทภิกขุ