? หนังสือ ?สติมาปัญญาเกิด?

หนังสือธรรมะของขวัญเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ 🙂

หนังสือ ?สติมาปัญญาเกิด?

ธรรมบรรยายโดย หลวงพ่อมหาดิเรก (เทวานันทะ)

วัดพระธาตุแสงเทียน

พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หนา ๒๘๐ หน้า

จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ เล่มละ ๑๐๐ บาท

สามารถโอนเงินผ่าน?

ชื่อบัญชี ออมทรัพย์ รศ.พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

045-566502-3

กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่ สำเนาการโอนเงิน

พร้อมจำนวนหนังสือที่ต้องการได้ที่?

Phakhamon Suraditnan (fb)

[email protected]

sms: 086-3644519

ดำเนินการจัดส่งตั้งแต่ ๒๘ พย.เป็นต้นไป

ขออนุโมทนาสาธุ

_/|\_ _/|\_ _/|\_

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖