หลวงพ่อให้สติ ณ บ้านครูเล็ก

หลวงพ่อมหาดิเรกเมตตาให้สติแก่ลูกศิษย์ ณ บ้านครูเล็ก อ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี 8 พฤษภาคม 2558